Rijbewijs ingevorderd? Ontvang nu snel uw rijbewijs terug!

Veelgestelde vragen

Binnen hoeveel dagen moet de officier van justitie een beslissing nemen?
De officier van justitie moet binnen 10 dagen na invordering een beslissing nemen over de in te vorderen periode. Er staat echter niet in de wet dat de beslissing ook binnen 10 dagen aan u moet zijn medegedeeld. Dit mag dus ook later.
Heb ik met recidive kans om mijn rijbewijs terug te krijgen via een klaagschrift?
Al u eerder met justitie in aanraking bent geweest voor een forse snelheidsovertreding of i.v.m. rijden onder invloed is dit uiteraard in uw nadeel. Een rechter kijkt echter uitgebreid naar uw persoonlijke omstandigheden. Dit maakt dat als u uw rijbewijs hard nodig bent voor bijvoorbeeld uw werk, u zelfs met recidive kans maakt om uw rijbewijs terug te krijgen.
Welke soorten snelheidscontroles zijn er?
Dagelijks voert de politie snelheidscontroles uit. Het korps landelijke politiediensten doet dit op de snelwegen en de regiokorpsen op de overige wegen. Snelheidscontroles zijn onder te verdelen in twee groepen: Snelheidscontroles op één punt met een radar of lasergun en controles waar op twee punten een foto wordt gemaakt en wordt gecontroleerd in hoeveel tijd een voertuig over het traject heeft gedaan. Dit wordt ook wel traject controle genoemd. Omdat er sprake kan zijn van een foutmarge bij snelheidscontroles wordt er automatisch een correctie doorgevoerd op de gemeten snelheid.
Wanneer wordt een rijbewijs bij alcohol ingevorderd?
Als de adem van een bestuurder hoger is dan 220 µg/l of het alcoholgehalte van het bloed hoger is dan 0,5 ‰ mag diegene geen voertuig meer besturen. Doet hij of zij dat wel begaat men een misdrijf. Bij een beginnend bestuurder liggen deze waarden nog iets lager op 88 µg/l en 0,5 ‰.
Wanneer wordt een rijbewijs bij alcohol ingevorderd?
Als de adem van een bestuurder hoger is dan 220 µg/l of het alcoholgehalte van het bloed hoger is dan 0,5 ‰ mag diegene geen voertuig meer besturen. Doet hij of zij dat wel begaat men een misdrijf. Bij een beginnend bestuurder liggen deze waarden nog iets lager op 88 µg/l en 0,5 ‰.
Bij welke rechtbank moet ik voorkomen?
De rechtbank in het arrondissement waar de overtreding heeft plaatsgevonden is bevoegd. U moet dus niet perse voorkomen voor de rechter in uw woonplaats.
Heb ik recht op een kopie van het dossier?
Uw advocaat kan een kopie van het dossier opvragen bij het CVOM (de afdeling van het Openbaar Ministerie dat over rijbewijzen gaat) in Utrecht.
Wanneer wordt een rijbewijs bij snelheid ingevorderd?
Op het moment dat een bestuurder buiten de bebouwde kom de maximumsnelheid met 50 kilometer of meer heeft overschreden wordt het rijbewijs ingevorderd. Binnen de bebouwde kom ligt deze grens op 30 km per uur
Ben ik verplicht om mee te werken aan een alcoholcontrole?
U bent verplicht om mee te werken aan een alcoholcontrole. Als u weigert mee te werken aan een blaastest, kan de politie u meenemen voor een analyse op het bureau. Het niet meewerken aan een blaastest resulteert sowieso in een straf en lange invordering van uw rijbewijs.
Waar wordt mijn rijbewijs naar toegestuurd?
UW rijbewijs wordt binnen 3 dagen door de politie opgestuurd naar het CVOM te Utrecht. Dit is een onderdeel van het Openbaar Ministerie dat over rijbewijzen gaat.
Wij werken uitsluitend met advocaten die aangesloten zijn bij www.advocatenorde.nl