Rijbewijs ingevorderd? Ontvang nu snel uw rijbewijs terug!

Privacyverklaring

Rijbewijs-invordering.nl is een website van Juridilex, gevestigd te Assen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
mevrouw De Rooij is de functionaris Gegevensbescherming van www.rijbewijs-invordering.nl. Zij is te bereiken via info@rijbewijs-invordering.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rijbewijs-invordering.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– naam– telefoonnummer– e-mailadres– provincie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
rijbewijs-invordering.nl verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
rijbewijs-invordering.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, op basis van de volgende grondslagen:
Doel: Telefonisch of e-mail contact om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Grondslag: Toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming
rijbewijs-invordering.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. rijbewijs-invordering.nl gebruikt WordPress als Content Management Systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
rijbewijs-invordering.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– naam– telefoonnummer– e-mailadres– provincie
Bovenstaande persoonsgegevens < 1 jaar, ter uitvoering van onze dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden
rijbewijs-invordering.nl verstrekt voornoemde gegevens aan derden (te weten aan met rijbewijs-invordering samenwerkende strafrechtadvocaten welke allemaal zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten zodat zij met rechtzoekenden in contact kunnen treden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
rijbewijs-invordering.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door rijbewijs-invordering.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rijbewijs-invordering.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. rijbewijs-invordering.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
rijbewijs-invordering.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rijbewijs-invordering.nl.
Wij werken uitsluitend met advocaten die aangesloten zijn bij www.advocatenorde.nl